Selasa, 10 Ogos 2010

SELAMA-LAMANYA SAHABAT.

Sahabat...
Di sutu tempat yang bernama Sekolah Menengah Kebangsaan Tumpat
kita berjumpa, dan berkenalan,
Disini kita menjalinkan sebuah perhubungan,
Sebuah perhubungan yang akhrap dan kukuh.


Sahabat...
di saat-saat terakhir persekolahan,
Perasaan hiba menyelubungi diriku,
Adakah ini pertenuan yang terakhir?
Adakah ini menjadi perpisahan kita?
Bergelinangan kolam mata bak sungai yang mengalir
deras saat kaki terakhir kita melangkah keluar.


Sahabat...
Bagiku kamu semua ibarat cahaya dalam kelam,
Kamu semua yang menyinari dunia persahabatan kita,
Segala pahit manis menjadi kenangan antara kita,
Aku mengharapkan ini bukan antara pertemuan yang terakhir,
Kerna bagiku sekali kita bersahabat,
Selama-lamanya kita semua akan kekal menjadi sahabat,
Itulah janjiku kepada kamu semua.


1.Wacana pelukisan:
contoh,sebuah perhubungan yang akhrap dan kukuh.

2.Komunikatif:
contoh,perasaan hiba menyelubungi diriku.

3.Anafora(pengulangan):
contoh,adakah ini pertemuan yang terakhir?
adakah ini menjadi perpisahan kita?

4.Simile:
contoh,...kolam mata bak sungai...
           ...kamu semua  ibarat cahaya...

5.Puitis:
contoh,segala pahit manis menjadi kenangan...

6.Hiperpola:
contoh,...cahaya dalam kelam...
           ...menyinari dunia...

Sabtu, 7 Ogos 2010

Selamanya-lamanya sahabat

Sahabat...
Di suatu tempat yang bernama Sekolah Menengah Kebangsaan Tumpat
kita berjumpa dan berkenalan,
Disini kita menjalinkan sebuah perhubungan,
Sebuah perhubungan yang akrap dan kukuh...

Sahabat...
Di saat-saat terakhir persekolahan,
Perasaan hiba menyelubungi diriku,
Adakah ini pertemuan yang terakhir?
Adakah ini menjadi perpisahan kita?
Bergelinangan kolam mata bak sungai yang mengalir deras
Di saat kaki terakhir kita melangkah keluar...

Sahabat...
Bagiku kamu semua ibarat cahaya dalam kelam,
Kamu semua yang menyinari dunia persahabat kita,
Segala pahit manis menjadi kenangan antara kita,
Aku mengharapkan ini bukan antara pertemuan yang terakhir antara kita,
Kerna bagiku skali kita bersahabat,
Selama-lamanya kita semua akan kekal menjadi sahabat,
Itulah janjiku kepada kamu semua,
SAHABAT SELAMA-LAMANYA!